Camí de Sant Jaume per a tothom

Català-LSCCastellano-LSEEnglish-SIS

Accessibilitat

La Web del Camí de Sant Jaume per a tothom ha estat realitzada perquè sigui accessible a tots els usuaris, amb la intenció de garantir l'accés a la informació i als serveis existents sense limitacions ni restricions.

Per a aconseguir aquesta finalitat la pàgina Web ha de complir unes normes i recomanacions indicades pel grup de treball Web Accessibility Initiative (WAI) http://www.w3.org/WAI/ (en finestra nova) que forma part del World Wide Web Consortium (W3C) http://www.w3.org (en finestra nova).

Seguint aquest criteri la pàgina Web ha d'estar adaptada al nivell d'adequació Triple-A (AAA) a fi d'assegurar un grau suficient d'accessibilitat al seu contingut.

Per aquesta raó es passa a enumerar les característiques d'aquesta pàgina Web:

 • S'utilitzen tamanys relatius a les fonts. Si l'usuari prefereix una grandària distinta de text pot seleccionar-lo en el navegador i la pàgina s'adaptarà a aquest tamany.
 • Les taules de dades contenen encapçalaments de fila i de columna.
 • La maquetació s'ha aconseguit mitjançant elements de bloc i fulles d'estil en cascada (CSS).
 • Tot document ha de poder ser llegit sense aquestes fulles d'estil.
 • Les imatges decoratives no són prescindibles per a la comprensió dels continguts. En cas contrari, es proporciona un text equivalent per a tot element no textual mitjançant l'ús de les etiquetes i dels atributs "alt", "longdesc" o "title".

Hot Keys

Seccions accessibles amb combinació de tecles (Hot Keys) per accedir a les principals seccions del web:

 • Tecla d'accés 1: Inici
 • Tecla d'accés 2: Accessibilitat al Camí
 • Tecla d'accés 3: Àudio Signo Guíes
 • Tecla d'accés 4: Recomanacions Tècniques
 • Tecla d'accés 5: Trams Accessibles
 • Tecla d'accés 6: Destinacions Accessibles
 • Tecla d'accés 7: Avís legal
 • Tecla d'accés 8: Mapa Web
 • Tecla d'accés j: Idioma Català
 • Tecla d'accés k: Idioma Castellà
 • Tecla d'accés l: Idioma Anglès
 • Tecla d'accés 0: Accessibilitat

Les combinacions de tecles segons navegador:

 • Internet Explorer: ALT + "Tecla d'accés", INTRO per activar enllaç
 • Mozilla Firefox: ALT + MAJÚSCULES + "Tecla d'accés"

Altres consideracions

El correcte funcionament de la Web s'ha comprobat amb els navegadors Internet Explorer 7.0 i 8.0, Mozilla Firefox 2.0, 3.0 i 3.5. es recomana utilitzar com a mínim aquestes versions.